Aktualności

Msza Święta dziękczynna w intencji ks. proboszcza

W przyszłą niedzielę, 30 czerwca odprawiona zostanie o godz. 1300 uroczysta Msza Święta dziękczynna, w intencji ks. proboszcza, Tadusza Dańko, który przechodzi na emeryturę. Zachęcamy wszystkich parafian do udziału w tej liturgii i do modlitwy w intencji naszego proboszcza.

Czytaj więcej
23.06.2013 r.
Administrator

"Tak,Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham...", czyli Lednica 2000

Grupa siedmiu młodych osób z naszej parafii z ks. Łukaszem Dubielem na czele udała się w sobotę 1 czerwca na Pola Lednickie, by razem z młodzieżą z całej Polski wziąć udział w kolejnym, już siedemnastym, spotkaniu Lednica 2000. W związku ze zbliżającą się 1050. rocznicą chrztu Polski przygotowano czteroletni cykl spotkań zatytułowany „W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”. Przez kolejne lata spotkania poświęcone będą poszczególnym osobom Trójcy Świętej. W tym roku główne hasło brzmiało „W imię Ojca”. Dlatego też wszystkie konferencje, przemówienia, odgrywane przedstawienia, czy nawet liturgia słowa podczas Mszy Świętej dotyczyły tematu ojcostwa.

Po kilku godzinach jazdy, kiedy dotarliśmy do celu podróży, każda grupa musiała potwierdzić swoje przybycie. W namiotach przy rejestracji każdy uczestnik spotkania otrzymał książeczkę ks. Zbigniewa Suchego pt. „Poznajcie mnie. Andrzej Bobola”, śpiewnik lednicki, papierowe wydanie portalu „Stacja7.pl” oraz pamiątkową łyżeczkę z napisem „…karmisz nas do syta”, co również nawiązywało do osoby ojca jako żywiciela rodziny.

Czytaj więcej
08.06.2013 r.
Administrator

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej

Pamiątkę ustanowienia Najświętszego Sakramentu Kościół obchodzi w Wielki Czwartek. Jednak wówczas Chrystus rozpoczyna swoją mękę. Dlatego od XIII wieku Kościół obchodzi osobną uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (zwaną potocznie Bożym Ciałem), aby za ten dar niezwykły Chrystusowi w odpowiednio uroczysty sposób podziękować.

Inicjatorką ustanowienia tego święta była św. Julianna z Cornillon (1192-1258). Kiedy była przeoryszą klasztoru augustianek w Mont Cornillon w pobliżu Liege, w roku 1245 została zaszczycona objawieniami, w których Chrystus żądał ustanowienia osobnego święta ku czci Najświętszej Eucharystii. Pan Jezus wyznaczył sobie nawet dzień uroczystości Bożego Ciała - czwartek po niedzieli Świętej Trójcy. Biskup Liege, Robert, po naradzie ze swoją kapitułą i po pilnym zbadaniu objawień, postanowił wypełnić życzenie Pana Jezusa. W roku 1246 odbyła się pierwsza procesja eucharystyczna. Jednak w tym samym roku biskup Robert zmarł. Wyższe duchowieństwo miasta za namową teologów uznało krok zmarłego ordynariusza za przedwczesny, a wprowadzenie święta pod taką nazwą za wysoce niewłaściwe. Co więcej, omalże nie oskarżono św. Julianny o herezję. Karnie została przeniesiona z klasztoru w Mont Cornillon na prowincję (1247). Po interwencji archidiakona katedry w Liege, Jakuba, kardynał Hugo zlecił ponowne zbadanie sprawy i zatwierdził święto. W roku 1251 po raz drugi archidiakon Jakub poprowadził ulicami Liege procesję eucharystyczną. Pan Jezus hojnie wynagrodził za to gorliwego kapłana. Ten syn szewca z Troyes (Szampania) został wkrótce biskupem w Verdun, patriarchą Jerozolimy i ostatecznie papieżem (1261-1264). Panował jako Urban IV. On to w roku 1264 wprowadził w Rzymie uroczystość Bożego Ciała.

Czytaj więcej
29.05.2013 r.
Administrator

Tydzień Modlitw o Nowe Powołania

IV Niedziela Wielkanocna, zwana jest Niedzielą Dobrego Pasterza. Skupiamy się wokół Jezusa Chrystusa jako Dobrego Pasterza, który dba o swoją owczarnię jaką jest Kościół. On zna swoje owce, prowadzi je do Ojca i obdarza życiem wiecznym.

Niedziela Dobrego Pasterza rozpoczyna tydzień poświęcony modlitwie o powołania kapłańskie, misyjne i zakonne. To bardzo ważny czas dla Kościoła, zarówno patrząc pod względem powszechnym jak i partykularnym. Wówczas prosimy Boga o to, by wzbudził w wybranych ludziach to szczególne pragnienie podążania za Chrystusem – Dobrym Pasterzem. Jednocześnie, wpatrując się we wzór Pasterza, wypraszamy potrzebne łaski i dary Ducha Świętego dla powołanych, by byli wierni obranej przez siebie drodze i jak najlepiej wypełniali swoją posługę.

Czytaj więcej
17.04.2013 r.
Administrator

Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego

W Uroczystość Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny, dnia 8 kwietnia 2013 roku podczas Mszy Świętej o godzinie 18.00, odbędzie się uroczyste przyrzeczenie Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.

Zapraszamy Wszystkich, którym nie jest obojętne życie ludzkie od poczęcia do naturalnej śmierci. Niech nasza codzienna, 9-miesięczna modlitwa za nienarodzone dzieci będzie zadośćuczynieniem za 25 mln zabitych polskich dzieci i wypełnieniem Jasnogórskich Ślubów Narodu.

Dlaczego Warto?

Adoptować Dziecko nie jest trudno. Czasem taką decyzję podejmuje się w emocjach, nie zdając sobie sprawy z powagi wyzwania. Jak w każdym rodzicielstwie potrzebna jest tu miłość, oddanie dziecku i wytrwałość. Należy mieć świadomość, że to nie jest zwykła decyzja. Od momentu, gdy zdecydujesz, by podjąć modlitwę w intencji jednego dziecka, będziesz za nie ODPOWIEDZIALNY. Mimo, że jest to “tylko” duchowa adopcja, to warto zdać sobie sprawę, że za to dziecko będziesz odpowiadać przed całym Niebem.

Czytaj więcej
05.04.2013 r.
Administrator

Triduum Paschalne 2013

Wielki Czwartek

Wielki Czwartek jest pamiątką ustanowienia Eucharystii i Kapłaństwa. O godz. 1000 w Katedrze Msza św. Krzyżma, podczas której pobłogosławione są oleje używane do namaszczania chorych i krzyżmo służące do namaszczania podczas święceń kapłańskich (Sakrament Święceń), chrztu i bierzmowania. W czasie tej Mszy Świętej duchowieństwo diecezjalne odnawia przyrzeczenia kapłańskie. Wszystkich zachęcamy do udziału w tej pięknej Eucharystii, a zwłaszcza ministrantów i lektorów.

W naszym kościele o godz. 1800 Msza Święta Wieczerzy Pańskiej. Rozpoczyna ona Triduum Paschalne. Po hymnie „Chwała na wysokości Bogu” milkną dzwony i organy, a po Komunii Świętej Najświętszy Sakrament zostanie przeniesiony do Ołtarza Adoracji, upamiętniającego pojmanie
w Ogrójcu. Podczas procesji zaśpiewamy hymn „Sław, języku, tajemnicę…”, za co w tym dniu można uzyskać odpust zupełny na zwyczajnych warunkach. Na znak smutku zostanie obnażony ołtarz.
Adoracja potrwa do godz. 2300.

Czytaj więcej
24.03.2013 r.
Administrator

Noc Konfesjonałów w Jeleniej Górze

Świat wymaga dziś od nas życia w pośpiechu. Intensywne życie zawodowe, materializm, konsumpcjonizm i mnogość rozrywek „wypłukują“ z ludzi wiarę i głębokie wartości. Z myślą o nich powstała akcja NOC KONFESJONAŁÓW.

W ramach Ewangelizacji Jeleniej Góry postanowiliśmy się włączyć w tą ogólnopolską akcję promującą sakrament pokuty jako najważniejszy moment przygotowania siebie do świąt Zmarwtchwastania.

Czytaj więcej
22.03.2013 r.
Administrator