Historia parafii

Rys historyczny p.w. św. Wojciecha

Kościół

Kosciół pw. świętych Jerzego i Wojciecha wzmiankowany w 1433 r., przebudowany został około 1527 r. i około połowy XVIII w. Jest to budowla orientowana, salowa, założona na rzucie prostokąta, z wydzielonym prezbiterium sklepionym krzyżowo i korpusem nakrytym polichromowanym stropem kasetonowym, wspartym na słupie z zastrzałami. Polichromowa, jednopiętrowa empora obiega nawę z trzech stron. Wystrój wnętrza stanowi ołtarz główny z połowy XVIII w. oraz ambona z XVII w.

Zabytki

Kamienny krzyż pokutny wmurowany w ogrodzenie kościoła, wykonany z kamienia polnego.

Proboszczowie po 1945 r.:

  • ks. Tadeusz Dańko od 1972 r., proboszcz, prałat, ur. 26.12.1937 r. Wesoła k. Dynowa, święcenia kapłańskie - 24.06.1962 r. Wrocław.
  • ks. Stanisław Bakes od 7.07.2013 r., proboszcz, kanonik EC, ur. 14.11.1966 r., święcenia kapłańskie - 18.05.1991 r. Wrocław.