Parafia rzymskokatolicka
pw. św. Wojciecha w Jeleniej Górze

Gra Uliczna - Dzieje Apostolskie w Jeleniej Górze

27.09.2013 Administrator

List św. Pawła do jeleniogórzan - bezcenny skarb narodu, jednak czym jest i jak go zdobyć? Z tymi pytaniami od godziny 11:30 dnia 21.09.2013r. zmagali się uczestnicy „Gry ulicznej – Dzieje Apostolskie w Jeleniej Górze”, która odbywała się na terenie naszej parafii. Celem gry było odnalezienie cennego skarbu, jakim był właśnie List św. Pawła do jeleniogórzan. Osoby biorące udział w zabawie dostawały kolejne wskazówki gdzie i o jakiej porze powinny dotrzeć. Pierwsza zaszyfrowana zagadka do rozwikłania i tym samym podpowiedź, została wręczona grupom w miejscu startu, którym była „Wojciechówka”. W tym momencie rozpoczął się wyścig z czasem i ewangelizacyjna wyprawa na ulice miasta. [...]

Instalacja nowego proboszcza ks. Stanisława Bakesa

08.07.2013 Administrator

W niedzielę 7 lipca podczas Mszy Świętej o 11.30 dokonano instalacji, czyli wprowadzenia na urząd proboszcza, księdza Stanisława Bakesa. Obrzęd ten, poprzedzony uroczystym wejściem asysty przez główne drzwi kościoła, poprowadził ksiądz dziekan dekanatu Jelenia Góra - Wschód Krzysztof Kowalczyk.

Po dojściu do Ołtarza asysty wraz z księżmi, ksiądz dziekan odczytał uroczyście dekret biskupa legnickiego o ustanowieniu nowego proboszcza parafii p.w. św. Wojciecha. Następnie przywitał księdza Stanisława Bakesa i przekazał mu klucze do kościoła parafialnego. Ten gest symbolizuje rzeczywiste przejęcie odpowiedzialności i zwierzchnictwa nowego proboszcza nad kościołem jak i całą parafią. Po przekazaniu kluczy, księdza proboszcza przywitali przedstawiciele Rady Parafialnej.

Msza Święta pożegnalna ks. Tadeusza Dańko

01.07.2013 Administrator

W niedzielę 30 czerwca o godz. 13.00 odprawiono uroczystą Mszę Świętą w intencji odchodzącego na emeryturę ks. Proboszcza Tadeusza Dańko. W ten sposób księża oraz parafianie, którzy przybyli licznie na Eucharystię, chcieli podziękować swojemu pasterzowi za 51 lat posługi w parafii.

Mszę Świętą odprawił ksiądz Prałat wraz z koncelebransami – ks. Markiem Sucheckim i ks. Łukaszem Dubielem. W kazaniu ks. Marek podkreślił rolę, jaką odegrał ks. Proboszcz przy budowie tej pięknej świątyni, w której możemy na co dzień gromadzić  się przy Stole Eucharystycznym. Jak wspominał: „ks. Prałat nieraz musiał sam zakasać rękawy i nosić cegły czy cement do budowy”. Nie było to łatwe zadanie, ale jako człowiek, który potrafił zjednywać sobie ludzi, a często sam zabierając się do pracy, doprowadził do ukończenia tego dzieła w postaci kościoła parafialnego, który miał służyć mieszkańcom powstającego osiedla – Zabobrza. Ks. Marek przypomniał również, że oprócz budowy tej materialnej świątyni, ks. Proboszcz miał ogromny wpływ na tworzenie niezwykłej wspólnoty serc, wspólnoty parafialnej. Budując kościół, budynek sakralny, zbudował również Kościół, który opierał się na ludziach – świątynię duchową. To wielkie i chwalebne dzieło, w które miał swój niemały wkład, udało mu się dzięki temu, że, jak powiedział ks. Marek, odwołując się do Ewangelii z dnia,  „przykładając rękę do pługa nie oglądał się wstecz”.

Msza Święta dziękczynna w intencji ks. proboszcza

23.06.2013 Administrator

W przyszłą niedzielę, 30 czerwca odprawiona zostanie o godz. 1300 uroczysta Msza Święta dziękczynna, w intencji ks. proboszcza, Tadusza Dańko, który przechodzi na emeryturę. Zachęcamy wszystkich parafian do udziału w tej liturgii i do modlitwy w intencji naszego proboszcza.

"Tak,Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham...", czyli Lednica 2000

08.06.2013 Administrator

Grupa siedmiu młodych osób z naszej parafii z ks. Łukaszem Dubielem na czele udała się w sobotę 1 czerwca na Pola Lednickie, by razem z młodzieżą z całej Polski wziąć udział w kolejnym, już siedemnastym, spotkaniu Lednica 2000. W związku ze zbliżającą się 1050. rocznicą chrztu Polski przygotowano czteroletni cykl spotkań zatytułowany „W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”. Przez kolejne lata spotkania poświęcone będą poszczególnym osobom Trójcy Świętej. W tym roku główne hasło brzmiało „W imię Ojca”. Dlatego też wszystkie konferencje, przemówienia, odgrywane przedstawienia, czy nawet liturgia słowa podczas Mszy Świętej dotyczyły tematu ojcostwa.

Po kilku godzinach jazdy, kiedy dotarliśmy do celu podróży, każda grupa musiała potwierdzić swoje przybycie. W namiotach przy rejestracji każdy uczestnik spotkania otrzymał książeczkę ks. Zbigniewa Suchego pt. „Poznajcie mnie. Andrzej Bobola”, śpiewnik lednicki, papierowe wydanie portalu „Stacja7.pl” oraz pamiątkową łyżeczkę z napisem „…karmisz nas do syta”, co również nawiązywało do osoby ojca jako żywiciela rodziny.

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej

29.05.2013 Administrator

Pamiątkę ustanowienia Najświętszego Sakramentu Kościół obchodzi w Wielki Czwartek. Jednak wówczas Chrystus rozpoczyna swoją mękę. Dlatego od XIII wieku Kościół obchodzi osobną uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (zwaną potocznie Bożym Ciałem), aby za ten dar niezwykły Chrystusowi w odpowiednio uroczysty sposób podziękować.

Inicjatorką ustanowienia tego święta była św. Julianna z Cornillon (1192-1258). Kiedy była przeoryszą klasztoru augustianek w Mont Cornillon w pobliżu Liege, w roku 1245 została zaszczycona objawieniami, w których Chrystus żądał ustanowienia osobnego święta ku czci Najświętszej Eucharystii. Pan Jezus wyznaczył sobie nawet dzień uroczystości Bożego Ciała - czwartek po niedzieli Świętej Trójcy. Biskup Liege, Robert, po naradzie ze swoją kapitułą i po pilnym zbadaniu objawień, postanowił wypełnić życzenie Pana Jezusa. W roku 1246 odbyła się pierwsza procesja eucharystyczna. Jednak w tym samym roku biskup Robert zmarł. Wyższe duchowieństwo miasta za namową teologów uznało krok zmarłego ordynariusza za przedwczesny, a wprowadzenie święta pod taką nazwą za wysoce niewłaściwe. Co więcej, omalże nie oskarżono św. Julianny o herezję. Karnie została przeniesiona z klasztoru w Mont Cornillon na prowincję (1247). Po interwencji archidiakona katedry w Liege, Jakuba, kardynał Hugo zlecił ponowne zbadanie sprawy i zatwierdził święto. W roku 1251 po raz drugi archidiakon Jakub poprowadził ulicami Liege procesję eucharystyczną. Pan Jezus hojnie wynagrodził za to gorliwego kapłana. Ten syn szewca z Troyes (Szampania) został wkrótce biskupem w Verdun, patriarchą Jerozolimy i ostatecznie papieżem (1261-1264). Panował jako Urban IV. On to w roku 1264 wprowadził w Rzymie uroczystość Bożego Ciała.

Tydzień Modlitw o Nowe Powołania

17.04.2013 Administrator

IV Niedziela Wielkanocna, zwana jest Niedzielą Dobrego Pasterza. Skupiamy się wokół Jezusa Chrystusa jako Dobrego Pasterza, który dba o swoją owczarnię jaką jest Kościół. On zna swoje owce, prowadzi je do Ojca i obdarza życiem wiecznym.

Niedziela Dobrego Pasterza rozpoczyna tydzień poświęcony modlitwie o powołania kapłańskie, misyjne i zakonne. To bardzo ważny czas dla Kościoła, zarówno patrząc pod względem powszechnym jak i partykularnym. Wówczas prosimy Boga o to, by wzbudził w wybranych ludziach to szczególne pragnienie podążania za Chrystusem – Dobrym Pasterzem. Jednocześnie, wpatrując się we wzór Pasterza, wypraszamy potrzebne łaski i dary Ducha Świętego dla powołanych, by byli wierni obranej przez siebie drodze i jak najlepiej wypełniali swoją posługę.