Dzień Papieski 14.10.2023

15.10.2023 Redakcja

Dzień Papieski 14.10.2023

Jak to się dzieje od kilkunastu lat i w tym roku w okolicach Dnia Papieskiego wyruszyliśmy śladami świętego Jana Pawła II na Chojnik; tym razem była to sobota 14 X. Rozpoczęliśmy od Mszy Świętej w sobieszowskim kościele (wiadomo, najważniejsze), której przewodniczył ks. Stanisław, proboszcz parafii św. Wojciecha, a do której służyli skauci z Puszczy Hufca Jeleniogórsko - Legnickiego. Po Eucharystii, z Różańcem, przeszliśmy pod bramę Karkonoskiego Parku Narodowego. Dalej na szczyt wędrowaliśmy w kilku grupach - największą stanowili dorośli z Rycerzami Jana Pawła II i zaangażowanymi w Ekipy Notre Dame i Domowy Kościół (ta grupa wędrowała rozważając Drogę Krzyżową), mniejsze sformowały poszczególne jednostki szczepów Skautów Europy, działających przy naszej parafii. Wejście na zamek nastąpiło o umówionej godzinie 13.10 (konia z rzędem temu, kto wie dlaczego wtedy). Przy tablicach upamiętniających pobyt na Chojniku Ks. Karola Wojtyły odśpiewaliśmy pieśń 'Króluj nam Chryste", modliliśmy się, ustawiliśmy świece; nie zabrakło tradycyjnych cukierków spadających z deszczem z nieba. W zamkowych murach akela 1 Gromady druh Grzegorz przyjął do niej nowych chłopaków a Antek złożył Obietnicę Wilczka. Trzech chłopców zostało harcerzami w drużynie. Po zejściu na dół zapłonęło ognisko a do 2 Gromady akela Zuzia przyjęła Agnieszkę. Dziękujemy wszystkim organizatorom - pewnie nasz Święty Papież cieszy się z góry i błogosławi patrząc na te wysiłki w budowaniu cywilizacji życia :)