Uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski

05.05.2018 Redakcja

Uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski

Jezus daje nam swoją Matkę z krzyża, w momencie Swojego i Jej wielkiego cierpienia.
Daje również Matce Syna, swojego umiłowanego ucznia, za którym kryjemy się my wszyscy.
Jezus wiedział, że zarówno Maryja, jak i apostołowie będą potrzebować siebie nawzajem.