Święte Triduum Paschalne 2018

29.03.2018 Administrator

Święte Triduum Paschalne 2018

Bramą do niego jest WIELKOCZWARTKOWA MSZA WIECZERZY PAŃSKIEJ. Celebruje się ją w godzinach wieczornych – u nas o godz. 18.00. Sprawują ją wszyscy kapłani posługujący w parafii, w otoczeniu uroczystej asysty. W obrzędach wstępnych zostanie odśpiewany hymn „Chwała na wysokości Bogu”, którego nie było przez czterdzieści dni Wielkiego Postu. Towarzyszyć mu będą wszystkie dzwony kościelne, które potem zamilkną aż do radosnego „Chwała” w Wigilię Paschalną. W nawiązaniu do Ewangelii w wielu kościołach przeprowadzany jest obrzęd obmycia nóg zwany „mandatum” (łac. „przykazanie”) – ma on nam pomóc lepiej przyjąć Chrystusowe przykazanie miłości. O ile dziś zgłosi się do niego dwunastu mężczyzn, będzie tak i w naszej świątyni. W ten dzień, który jest świętowaniem ustanowienia Najświętszej Eucharystii i Kapłaństwa, będziemy mogli przyjąć Komunię Świętą pod dwiema Postaciami. Na zakończenie liturgii Najświętszy Sakrament, przy śpiewie hymnu „Sław języku tajemnicę” (za co można w ten dzień, pod zwykłymi warunkami, zdobyć odpust zupełny), zostanie przeniesiony do specjalnie przygotowanego ołtarza adoracji, w którym będziemy mogli uwielbiać Pana do godziny 23.00.  Ołtarz, na znak, że „zabrano Pana” zostanie tego wieczoru obnażony – zdjęte zostaną obrusy i świeczniki i wygaszone wieczne lampki. Od tego momentu aż do Wigilii Paschalnej nie sprawuje się Mszy Świętej.  

W WIELKI PIĄTEK – wspomnienie i uobecnienie Męki i Śmierci Chrystusa na krzyżu - podejmiemy adorację, już w innym klimacie, o godz. 7.00. W tym dniu rzymskich katolików obowiązuje post ścisły: całkowite powstrzymanie się od przyjmowania potraw mięsnych i ograniczenie posiłków do trzech w ciągu dnia, w tym jednego do syta (ilość zobowiązuje wiernych od 18 do 60 roku życia); dobrze będzie wstrzemięźliwość rozciągnąć  na Wielką Sobotę. Przeżywajmy ten czas w skupieniu i ciszy na modlitwie jednocząc się z Męką i Śmiercią Jezusa. O 8.00 rozpocznie się jutrznia z godziną czytań, o 12.00 Droga Krzyżowa z kościoła św. Jana, o 15.00 Godzina Miłosierdzia.  Liturgię Męki Pańskiej rozpoczniemy o godz. 18.00. Jej powagę i surowość podkreśla chociażby wystrój kościoła: z prezbiterium zabrane będą wszystkie sprzęty liturgiczne – ołtarz pozostaje odarty z obrusów, bez krzyża i świeczników. Czerwone szaty wskazują na krew i męczeństwo naszego Pana, ale też na Jego królewską godność i zwycięstwo przez mękę. Liturgia składa się z czterech części: liturgii Słowa, adoracji krzyża (przed którym od tego momentu do Wigilii Paschalnej klęka się), Komunii Świętej i procesji do Grobu Pańskiego. Za adorację Krzyża można uzyskać odpust zupełny. Po liturgii Kościół zachęca nas, byśmy trwali przy Grobie Zbawiciela,  dlatego świątynia pozostanie otwarta przez całą noc i dzień; po liturgii odśpiewane będą Gorzkie Żale, a potem poszczególne zrzeszenia eklezjalne (ruchy, grupy i stowarzyszenia) podejmą, według podanego na tablicach porządku,  czuwanie przy Panu. Chwilę po zakończeniu liturgii wielkopiątkowej, będzie jeszcze jedna okazja do spowiedzi aż do ostatniego penitenta.  

WIELKA SOBOTA to zstąpienie Chrystusa do otchłani – przy Grobie Pana opłakujemy Jego Śmierć za nasze winy. O 8.00 Jutrznia z Godziną Czytań. Pobłogosławienie pokarmów na stół wielkanocny co pół godziny od 9.00 do 15.00 (i dodatkowo, dla spóźnionych, o 21.30). W czasie tego błogosławieństwa zbiórka na wkład własny parafii do prac konserwatorskich w kościele św. Jerzego. Jeszcze jedna okazja do spowiedzi od 15.00 do 16.00.  

OBCHÓD WIELKANOCNY rozpoczniemy o godz. 22.00 najuroczystszą liturgią roku: Wigilią Paschalną, którą rozpoczniemy od liturgii światła przy ognisku przy kościele św. Jerzego a zakończymy procesją rezurekcyjną. Przynosimy ze sobą świece – zabezpieczmy je tak, aby nie oblać woskiem ławki czy posadzki. Na tę pierwszą Mszę Zmartwychwstania Pańskiego zaproszeni są wszyscy, którzy tylko przyjść mogą – oto Pan powstaje z martwych!

W NIEDZIELĘ WIELKANOCNĄ Msze Święte sprawujemy o 8.30. 10, 11.30, 13.00, 15.00 w szpitalu i 18.00.

W PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY Msze Święte o 7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 13.00 i 18.00. Ofiarą wspomożemy tradycyjnie w ten dzień legnickie seminarium i KUL