ZARZĄDZENIE BISKUPA LEGNICKIEGO

28.03.2020 Redakcja

Z zarządzenia Biskupa Legnickiego:

"W każdej Mszy świętej i w innych celebracjach może uczestniczyć maksymalnie pięć osób

nie licząc osób sprawujących posługę (por. gov.pl). Ponieważ wypełnienie tego zalecenia będzie stwarzało praktyczne trudności, polecam, aby Msze święte były sprawowane bez udziału wiernych, z wyjątkiem usługujących, a także –nie więcej niż pięciu – osób upoważnionych przez Księdza Proboszcza, w pierwszej kolejności będą to osoby związane z uzgodnioną intencją mszalną. Stosowną informację na ten temat należy wywiesić na drzwiach kościołów oraz przekazać wiernym drogą internetową. Wierni, którzy mają uczestniczyć w liturgii, winni wchodzić do kościoła przez drzwi zakrystii lub innym bocznym wejściem.

Na czas Eucharystii kościoły powinny być zamknięte, zaś w ciągu dnia, poza celebracjami, pozostawać otwarte.”

 

 

Tak więc MSZE ŚWIĘTE ODPRAWIANE BĘDĄ W KOŚCIELE ŚWIĘTEGO JERZEGO (MAŁYM),

który zgodnie z Zarządzeniem na czas Eucharystii będzie zamknięty, natomiast, również zgodnie z Zarządzeniem, w ciągu dnia w niedzielę i od 17.00 do 21.00 w dni powszednie

KOŚCIÓŁ ŚWIĘTEGO WOJCIECHA (DUŻY) BĘDZIE OTWARTY

 

Msze odprawiamy według stałego grafiku

w Niedziele o 7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 13.00 i 18.00

w tygodniu o 7.00  i o 18.00 w małym kościele.

Przypominamy o Komunii duchowej (jej sens omówiony jest w Zarządzeniu),

ale też informujemy, że

KOMUNIĘ ŚWIĘTĄ

każdy do niej dysponowany może przyjąć indywidualnie
w niedzielę (ok. godz. 7.45, 9.15, 10.45, 12.15, 13.45 i 18.45)

i w dni powszednie po Mszach w głównym wejściu do kościoła św. Jerzego od strony ogrodu – zachowajmy przy tym bezpieczny odstęp, jaki już znamy z kolejek przed sklepami czy aptekami.

Zgodnie z zarządzeniem Biskupa jesteśmy zobowiązani w posłuszeństwie odwołać rekolekcje parafialne i szkolne, nabożeństwa Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali.
Okazja do spowiedzi indywidualnej jak zawsze przed każdą Mszą w dzień powszedni od 6.30 i od 17.00 – nie będzie natomiast spowiedzi w niedziele do odwołania restrykcji antywirusowych.
Kościół będzie otwarty, zgodnie z prośbą Przewodniczącego Episkopatu, codziennie w dni powszednie od 17.00 do 21.00 – a także od Mszy wieczornej w czwartek, przez całą dobę, do Mszy wieczornej w piątek - z dyżurami adorujących według stałego grafiku. Kancelaria w tym czasie, podobnie jak Kuria Legnicka, będzie zamknięta; w bardzo pilnych sprawach prosimy kontaktować się telefonicznie lub osobiście po Mszach.
Zgodnie z prośbą biskupów,  codziennie w dni powszednie o 20.30 księża odmawiają w kościele różaniec w intencji osób chorych na COVID-19 oraz tych, którzy się nimi opiekują, jak również służb medycznych i sanitarnych, a także o pokój serc i łaskę nawrócenia – modlitwa ta jest transmitowana przez parafialnego facebooka - prosimy wiernych, aby w tym samym czasie, w duchowej łączności, w swoich rodzinach, w domach, odmawiali różaniec – od 19.45 do 20.00  można na telefon parafialny podać intencje modlitewne, które będą odczytane na początku Różańca.