Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, Dzień Świętości Życia 25 marca AD 2020  

25.03.2020 Redakcja

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, Dzień Świętości Życia 25 marca AD 2020  

Dzień Świętości Życia został ustanowiony w Kościele w Polsce w 1998 r. w odpowiedzi na apel  św. Jana Pawła II, zawarty w encyklice „Evangelium Vitae”, ogłoszonej 25 marca 1995 roku.       

Podstawowym celem Dnia Świętości Życia, jak pisał św. Jan Paweł II,Jest  budowanie w sumieniach,  w rodzinach, w kościele i społeczeństwie świeckim wrażliwości na sens i wartość ludzkiego życia w każdym  momencie i w każdej kondycji. Należy zwłaszcza ukazywać, jak wielkim złem jest przerywanie ciąży i eutanazja, nie należy jednak pomijać innych momentów i aspektów życia, które trzeba starannie rozważyć w kontekście zmieniającej się sytuacji historycznej”.      

Dzień Świętości Życia jest także wypełnieniem Jasnogórskich Ślubów Narodu, które złożył naród polski w 1956 roku: 
Przyrzekamy Ci z oczyma utkwionymi w Żłóbek Betlejemski, że odtąd wszyscy staniemy na straży budzącego się życia. Walczyć będziemy w obronie każdego dziecka i każdej kołyski, równie mężnie, jak Ojcowie nasi walczyli o byt i wolność Narodu, płacąc obficie krwią własną. Gotowi jesteśmy raczej śmierć ponieść, aniżeli zadać śmierć bezbronnym. Dar życia uważać będziemy za największą łaskę Ojca wszelkiego życia i za najcenniejszy skarb Narodu.”      

W roku 100-tnej rocznicy urodzin św. Jana Pawła II i w roku beatyfikacji Sługi Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego podejmijmy modlitwę za dzieci nienarodzone, zagrożone aborcją.

Niech będzie to naszym darem na zbliżające się uroczystości a także wypełnieniem Jasnogórskich Ślubów Narodu. Z powodu epidemii nie będziemy mogli uroczyście złożyć swojego przyrzeczenia podczas Eucharystii w parafii i podczas pielgrzymki Skautów do Dąbrowicy, jak było to wcześniej planowane.         

Gorąco zachęcamy, aby złożyć Swoje przyrzeczenie, indywidualnie w rodzinach przed obrazem Matki Bożej w dniu 25 marca 2020 r. i od tego dnia rozpocząć codzienną, dziewięciomiesięczną modlitwę.

Formuła przyrzeczenia Duchowej Adopcji Najświętsza Panno, Bogarodzico Maryjo, wszyscy Aniołowie i Święci, wiedziony(a) pragnieniem niesienia pomocy w obronie nienarodzonych, (ja, ....................) postanawiam mocno i przyrzekam, że od dnia .................... w Święto/Uroczystość .................... biorę w duchową adopcję jedno dziecko, którego imię Bogu jest wiadome, aby przez 9 miesięcy każdego dnia modlić się o uratowanie jego życia oraz o sprawiedliwe i prawe życie po urodzeniu. Postanawiam:
·            odmówić codzienną modlitwę w intencji nienarodzonego
·            codziennie odmówić jedną tajemnicę różańca
·            przyjąć nadto (nieobowiązkowo) postanowienia.


TEKST CODZIENNEJ MODLITWY
Panie Jezu za wstawiennictwem Twojej Matki Maryi, która urodziła Cię z miłością oraz za wstawiennictwem świętego Józefa, "Człowieka Zawierzenia", który opiekował się Tobą po urodzeniu, proszę Cię w intencji tego nienarodzonego dziecka które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady i które duchowo adoptowałem. Proszę, daj rodzicom tego dziecka miłość i odwagę, aby zachowali je przy życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś. Amen.


  Szczegóły i inne ważne informacje o Duchowej Adopcji DP można znaleźć na deklaracjach, które znajdują się  w przedsionku kościoła św. Wojciecha a także zamieszczone są na stronie internetowej parafii  https://wojciech.jgora.pl/

ULOTKA