TRIDUUM PASCHALNE 2020

07.04.2020 Redakcja

TRIDUUM PASCHALNE 2020

Przed nami szczyt roku liturgicznego:

ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE.

Zgodnie z decyzją Biskupa Legnickiego i władz świeckich liturgia sprawowana będzie bez ludu, przy drzwiach zamkniętych. Transmisję z liturgii w naszym kościele będziemy mogli oglądać na kanale


You Tube
https://bit.ly/3dWqWvB

1. WIELKI CZWARTEK
 MSZA WIECZERZY PAŃSKIEJ o godz. 18.00

2. WIELKI PIĄTEK

Liturgię Męki Pańskiej o godz. 15.00

3. WIELKA SOBOTA
Wigilia Paschalna o godz. 21.00

4. NIEDZIELA WIELKANOCNA
Msza Święta o godz. 10.00

4. PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY
Msza Święta o godz. 10.00

Biskup Legnicki zachęca do skorzystania z materiałów przeznaczonych do pogłębionego przeżywania tego czasu, zamieszczonych na stronach Diecezji Legnickiej.

 

Triduum rozpoczyna WIELKOCZWARTKOWA MSZA WIECZERZY PAŃSKIEJ. Celebruje się ją w godzinach wieczornych – u nas o godz. 18.00. Sprawują ją wszyscy kapłani posługujący w parafii, w otoczeniu uroczystej asysty. W obrzędach wstępnych zostanie odśpiewany hymn „Chwała na wysokości Bogu”, którego nie było przez czterdzieści dni Wielkiego Postu. Towarzyszyć mu będą wszystkie dzwony kościelne, które potem zamilkną aż do radosnego „Chwała” w Wigilię Paschalną. Na zakończenie liturgii Najświętszy Sakrament, przy śpiewie hymnu „Sław języku tajemnicę” (za co można w ten dzień, pod zwykłymi warunkami, zdobyć odpust zupełny), zostanie złożony w tym roku w tabernakulum przy którym będziemy mogli uwielbiać Pana do godziny 23.00. Ołtarz, na znak, że „zabrano Pana” zostanie tego wieczoru obnażony – zdjęte zostaną obrusy i świeczniki i wygaszone wieczne lampki. Od tego momentu aż do Wigilii Paschalnej nie sprawuje się Mszy Świętej.

 

W WIELKI PIĄTEK – wspomnienie i uobecnienie Męki i Śmierci Chrystusa na krzyżu - podejmiemy adorację, już w innym klimacie, o godz. 7.00. W tym dniu rzymskich katolików obowiązuje post ścisły: całkowite powstrzymanie się od przyjmowania potraw mięsnych i ograniczenie posiłków do trzech w ciągu dnia, w tym jednego do syta (ilość zobowiązuje wiernych od 18 do 60 roku życia); dobrze będzie wstrzemięźliwość rozciągnąć na Wielką Sobotę. Przeżywajmy ten czas w skupieniu i ciszy na modlitwie jednocząc się z Męką i Śmiercią Jezusa. Liturgię Męki Pańskiej rozpoczniemy o godz. 15.00. Jej powagę i surowość podkreśla chociażby wystrój kościoła: z prezbiterium zabrane będą wszystkie sprzęty liturgiczne – ołtarz pozostaje odarty z obrusów, bez krzyża i świeczników. Czerwone szaty wskazują na krew i męczeństwo naszego Pana, ale też na Jego królewską godność i zwycięstwo przez mękę. Liturgia składa się z czterech części: liturgii Słowa, adoracji krzyża (przed którym od tego momentu do Wigilii Paschalnej klęka się), Komunii Świętej i procesji do Grobu Pańskiego. Za adorację Krzyża można uzyskać odpust zupełny. Po liturgii Kościół zachęca nas, byśmy trwali przy Grobie Zbawiciela, dlatego świątynia pozostanie otwarta przez całą noc i dzień. Chwilę po zakończeniu liturgii wielkopiątkowej, będzie jeszcze jedna okazja do spowiedzi aż do ostatniego penitenta.

 

WIELKA SOBOTA to zstąpienie Chrystusa do otchłani – przy Grobie Pana opłakujemy Jego Śmierć za nasze winy. Ksiądz Biskup zadecydował, żeby w parafiach nie organizować błogosławienia pokarmów na stół wielkanocny i polecił aby o Bożą błogosławieństwo poprosić przed świątecznym śniadaniem (teksty umieszczone są na stronie diecezji). Jeszcze jedna okazja do spowiedzi od 10.00 do 12.00.

 

OBCHÓD WIELKANOCNY rozpoczniemy o godz. 21.00 Wigilią Paschalną ze skróconą Liturgią Światła, Słowa, Chrzcielną i Eucharystyczną i bez Procesji Rezurekcyjnej

W NIEDZIELĘ WIELKANOCNĄ Msze Święte sprawujemy o 8.30. 10.00, 11.30, 13.00 i 18.00. Według obowiązujących w tym momencie przepisów od Niedzieli Zmartwychwstania w Mszach będzie mogło wziąć udział 50 osób.

W PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY Msze Święte o 7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 13.00 i 18.00. Ofiarą do puszek wspomożemy tradycyjnie w ten dzień legnickie seminarium i KUL.