ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE

14.04.2019 Redakcja

ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE

Bramą do niego jest WIELKOCZWARTKOWA MSZA
WIECZERZY PAŃSKIEJ. Celebruje się ją w godzinach wieczornych –
u nas o godz. 18.00. Sprawują ją wszyscy kapłani posługujący w parafii, w
otoczeniu uroczystej asysty. W obrzędach wstępnych zostanie odśpiewany
hymn „Chwała na wysokości Bogu”, którego nie było przez czterdzieści dni
Wielkiego Postu. Towarzyszyć mu będą wszystkie dzwony kościelne, które
potem zamilkną aż do radosnego „Chwała” w Wigilię Paschalną. W
nawiązaniu do Ewangelii w wielu kościołach przeprowadzany jest obrzęd
obmycia nóg zwany „mandatum” (łac. „przykazanie”) – ma on nam pomóc
lepiej przyjąć Chrystusowe przykazanie miłości. O ile dziś zgłosi się do niego
dwunastu mężczyzn, będzie tak i w naszej świątyni. W ten dzień, który jest
świętowaniem ustanowienia Najświętszej Eucharystii i Kapłaństwa, będziemy
mogli przyjąć Komunię Świętą pod dwiema Postaciami. Na zakończenie liturgii
Najświętszy Sakrament, przy śpiewie hymnu „Sław języku tajemnicę” (za co
można w ten dzień, pod zwykłymi warunkami, zdobyć odpust zupełny),
zostanie przeniesiony do specjalnie przygotowanego ołtarza adoracji, w
którym będziemy mogli uwielbiać Pana do godziny 23.00. Ołtarz, na znak, że
„zabrano Pana” zostanie tego wieczoru obnażony – zdjęte zostaną obrusy i
świeczniki i wygaszone wieczne lampki. Od tego momentu aż do Wigilii
Paschalnej nie sprawuje się Mszy Świętej.

W WIELKI PIĄTEK – wspomnienie i uobecnienie Męki i Śmierci
Chrystusa na krzyżu - podejmiemy adorację, już w innym klimacie, o godz.
7.00. W tym dniu rzymskich katolików obowiązuje post ścisły: całkowite
powstrzymanie się od przyjmowania potraw mięsnych i ograniczenie posiłków
do trzech w ciągu dnia, w tym jednego do syta (ilość zobowiązuje wiernych od
18 do 60 roku życia); dobrze będzie wstrzemięźliwość rozciągnąć na Wielką
Sobotę. Przeżywajmy ten czas w skupieniu i ciszy na modlitwie jednocząc się
z Męką i Śmiercią Jezusa. O 8.00 rozpocznie się jutrznia z godziną czytań, o
12.00 Droga Krzyżowa z kościoła św. Jana, o 15.00 Modlitwa w ciągu dnia i
Godzina Miłosierdzia. Liturgię Męki Pańskiej rozpoczniemy o
godz. 18.00. Jej powagę i surowość podkreśla chociażby wystrój kościoła: z
prezbiterium zabrane będą wszystkie sprzęty liturgiczne – ołtarz pozostaje
odarty z obrusów, bez krzyża i świeczników. Czerwone szaty wskazują na
krew i męczeństwo naszego Pana, ale też na Jego królewską godność i
zwycięstwo przez mękę. Liturgia składa się z czterech części: liturgii Słowa,
adoracji krzyża (przed którym od tego momentu do Wigilii Paschalnej klęka
się), Komunii Świętej i procesji do Grobu Pańskiego. Za adorację Krzyża
można uzyskać odpust zupełny. Po liturgii Kościół zachęca nas, byśmy trwali
przy Grobie Zbawiciela, dlatego świątynia pozostanie otwarta przez całą noc
i dzień; po liturgii odśpiewane będą Gorzkie Żale, a potem poszczególne
zrzeszenia eklezjalne (ruchy, grupy i stowarzyszenia) podejmą, według
podanego na tablicach porządku, czuwanie przy Panu. Chwilę po
zakończeniu liturgii wielkopiątkowej, będzie jeszcze jedna okazja do
spowiedzi aż do ostatniego penitenta.

WIELKA SOBOTA to zstąpienie Chrystusa do otchłani – przy Grobie
Pana opłakujemy Jego Śmierć za nasze winy. O 8.00 Jutrznia z Godziną
Czytań. Pobłogosławienie pokarmów na stół wielkanocny co pół godziny
od 9.00 do 15.00 (i dodatkowo dla spóźnionych o 21.30). W czasie tego
błogosławieństwa zbiórka na remont organów – instrument wymaga szeregu
napraw i zbiórka żywności, po którą można przyjść o 17.00. Jeszcze jedna
okazja do spowiedzi od 15.00 do 16.00. O 16.30 Modlitwa w ciągu dnia i o
19.00 Nieszpory.

OBCHÓD WIELKANOCNY rozpoczniemy o godz. 22.00
najuroczystszą liturgią roku: Wigilią Paschalną, którą rozpoczniemy od
liturgii światła przy ognisku przy kościele św. Jerzego a zakończymy procesją
rezurekcyjną. Przynosimy ze sobą świece – zabezpieczmy je tak, aby nie
oblać woskiem ławki czy posadzki. Na tę pierwszą Mszę Zmartwychwstania
Pańskiego zaproszeni są wszyscy, którzy tylko przyjść mogą – oto Pan
powstaje z martwych!

W NIEDZIELĘ WIELKANOCNĄ
Msze Święte sprawujemy o:
- 8.30,
- 10.00,
- 11.30,
- 13.00,
- 15.00 w szpitalu,
- 18.00.
O 8.00 Jutrznia i o 17.00
nieszpory chrzcielne.

W PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY
Msze Święte o:
- 7.00,
- 8.30,
- 10.00,
- 11.30,
- 13.00,
- 15.00 w szpitalu,
- 18.00.
Ofiarą do puszek wspomożemy
tradycyjnie w ten dzień legnickie seminarium i KUL.