Przed nami szczyt roku liturgicznego ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE 2024

26.03.2024 Redakcja

Bramą do niego jest WIELKOCZWARTKOWA MSZA WIECZERZY PAŃSKIEJ. Celebruje się ją w godzinach wieczornych – u nas o godz. 18.00. Sprawują ją wszyscy kapłani posługujący w parafii, w otoczeniu uroczystej asysty. W obrzędach wstępnych zostanie odśpiewany hymn „Chwała na wysokości Bogu”, którego nie było przez czterdzieści dni Wielkiego Postu. Towarzyszyć mu będą wszystkie dzwony kościelne, które potem zamilkną aż do radosnego „Chwała” w Wigilię Paschalną. Na zakończenie liturgii Najświętszy Sakrament, przy śpiewie hymnu „Sław języku tajemnicę” (za co można w ten dzień, pod zwykłymi warunkami, zdobyć odpust zupełny), zostanie przeniesiony do specjalnie przygotowanego ołtarza adoracji, w którym będziemy mogli uwielbiać Pana przez całą noc i następny dzień (prosimy tych, którzy adorują Jezusa co tydzień w całodobowej adoracji o podjęcie dyżuru). Ołtarz, na znak, że „zabrano Pana” zostanie tego wieczoru obnażony – zdjęte zostaną obrusy i świeczniki i wygaszone wieczne lampki. Od tego momentu aż do Wigilii Paschalnej nie sprawuje się Mszy Świętej.

W WIELKI PIĄTEK – wspomnienie i uobecnienie Męki i Śmierci Chrystusa na krzyżu. W tym dniu rzymskich katolików obowiązuje post ścisły: całkowite powstrzymanie się od przyjmowania potraw mięsnych i ograniczenie posiłków do trzech w ciągu dnia, w tym jednego do syta (ilość zobowiązuje wiernych od 18 do 60 roku życia); dobrze będzie wstrzemięźliwość rozciągnąć na Wielką Sobotę. Przeżywajmy ten czas w skupieniu i ciszy na modlitwie jednocząc się z Męką i Śmiercią Jezusa. O 8.00 jutrznia z godziną czytań, Liturgię Męki Pańskiej rozpoczniemy o godz. 18.00. Jej powagę i surowość podkreśla chociażby wystrój kościoła: z prezbiterium zabrane będą wszystkie sprzęty liturgiczne – ołtarz pozostaje odarty z obrusów, bez krzyża i świeczników. Czerwone szaty wskazują na krew i męczeństwo naszego Pana, ale też na Jego królewską godność i zwycięstwo przez mękę. Liturgia składa się z czterech części: liturgii Słowa, adoracji krzyża (przed którym od tego momentu do Wigilii Paschalnej klęka się), Komunii Świętej i procesji do Grobu Pańskiego. Za adorację Krzyża można uzyskać odpust zupełny. Po liturgii Kościół zachęca nas, byśmy trwali przy Grobie Zbawiciela, dlatego świątynia pozostanie otwarta przez całą noc i dzień; po liturgii odśpiewane będą Gorzkie Żale, a potem poszczególne zrzeszenia eklezjalne (ruchy, grupy i stowarzyszenia) podejmą, według podanego na tablicach porządku, czuwanie przy Panu. Chwilę po zakończeniu liturgii wielkopiątkowej, będzie jeszcze jedna okazja do spowiedzi aż do ostatniego penitenta.

WIELKA SOBOTA to zstąpienie Chrystusa do otchłani – przy Grobie Pana opłakujemy Jego Śmierć za nasze winy. O 8.00 Jutrznia z Godziną Czytań. Pobłogosławienie pokarmów na stół wielkanocny co pół godziny od 9.00 do 15.00; czasie tego błogosławieństwa zbiórka na prace remontowe w parafii. Jeszcze jedna okazja do spowiedzi od 15.00 do 16.00.

OBCHÓD WIELKANOCNY rozpoczniemy o godz. 21.00 najuroczystszą liturgią roku: Wigilią Paschalną, którą otworzy liturgia światła i procesja z paschałem. Przynosimy świece – zabezpieczmy je tak, aby nie oblać woskiem ławki czy posadzki.

W NIEDZIELĘ WIELKANOCNĄ porządek Mszy Świętych będzie następujący: 8.30, 10.00, 11.30, 13.00, 15.00 w szpitalu, 18.00 (nie ma Mszy o 7.00). Dzieci zapraszamy na poszukiwanie wielkanocnych prezentów na trawniki wokół kościoła, po Mszy o 11.30.

W PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY Msze Święte o 7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 13.00, 15.00 w szpitalu i 18.00. Ofiarą do puszek wspomożemy tradycyjnie w ten dzień seminarium i KUL