Ogłoszenia duszpasterskie

NIEDZIELA PALMOWA-MĘKI PAŃSKIEJ

04.04.2020 r.

 

  1. W Zarządzeniu Biskupa Legnickiego w sprawie duszpasterstwa w stanie pandemii z 27 III 2020 r. czytamy: „Z dniem 29 marca br. dyspensa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy świętej ulega przedłużeniu do odwołania i dotyczy wszystkich wiernych diecezji legnickiej oraz innych osób, które w tym czasie przebywają na jej terenie.

  2. W każdej Mszy świętej i w innych celebracjach może uczestniczyć maksymalnie pięć osób, nie licząc osób sprawujących posługę (por. gov.pl). Ponieważ wypełnienie tego zalecenia będzie stwarzało praktyczne trudności, polecam, aby Msze święte były sprawowane bez udziału wiernych, z wyjątkiem usługujących, a także –nie więcej niż pięciu – osób upoważnionych przez Księdza Proboszcza, w pierwszej kolejności będą to osoby związane z uzgodnioną intencją mszalną. Stosowną informację na ten temat należy wywiesić na drzwiach kościołów oraz przekazać wiernym drogą internetową. Wierni, którzy mają uczestniczyć w liturgii, winni wchodzić do kościoła przez drzwi zakrystii lub innym bocznym wejściem. Na czas Eucharystii kościoły powinny być zamknięte, zaś w ciągu dnia, poza celebracjami, pozostawać otwarte.”

  3. Msze dziś odprawiamy według stałego grafiku w niedziele o 7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 13.00 i 18.00 a w Wielkim Tygodniu – w Wielki Poniedziałek, Worek i Środę o 7.00 i o 18.00 w małym kościele, zgodnie z Zarządzeniem Biskupa zamkniętym na czas Eucharystii; zaś duży kościół, również zgodnie z zarządzeniem, pozostanie otwarty. Przypominamy o Komunii duchowej (jej sens omówiony jest w Zarządzeniu), ale też informujemy, że Komunię Świętą każdy do niej dysponowany może przyjąć indywidualnie w niedzielę i w dni powszednie po Mszach w głównym wejściu do kościoła św. Jerzego od strony ogrodu – zachowajmy przy tym bezpieczny odstęp, jaki już znamy z kolejek przed sklepami czy aptekami. Według obowiązujących w tym momencie przepisów od Niedzieli Zmartwychwstania w Mszy będzie mogło wziąć udział 50 osób.

  4. W trosce o to aby choć w domach była używana woda święcona zostało sprawione duże naczynie specjalnie w tym celu i od dziś wystawione w dużym kościele obok chrzcielnicy.

  5. Kościół będzie otwarty, zgodnie z zarządzeniem Biskupa Legnickiego w niedziele w ciągu dnia oprócz pory obiadowej oraz w dni powszednie w czasie spowiedzi a wTriduum w godzinach podanych poniżej.

  6. Kancelaria pozostaje zamknięta; w bardzo pilnych sprawach prosimy kontaktować się telefonicznie lub osobiście po Mszach.

  7. Zgodnie z prośbą biskupów, codziennie w dni powszednie o 20.30 (tak będzie do Wielkiej Środy) księża odmawiają w kościele różaniec w intencji osób chorych na COVID-19 oraz tych, którzy się nimi opiekują, jak również służb medycznych i sanitarnych, a także o pokój serc i łaskę nawrócenia – modlitwa ta jest transmitowana przez parafialnego facebooka - prosimy wiernych, aby w tym samym czasie, w duchowej łączności, w swoich rodzinach, w domach, odmawiali różaniec.

  8. W Wielki Poniedziałek, Wtorek i Środę okazja do spowiedzi (zachęcamy do umówienia się przez telefon) od 6.30 do 7.00 w dużym kościele i od 14.00 do 18.00 przed kościołem (Komunia Święta będzie dodatkowo rozdzielana o 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00 i 17.30) zachowajmy przy tym bezpieczny dwumetrowy odstęp - konfesjonały są dezynfekowane.

  9. Jak co roku w Wielkim Tygodniu nie będzie cotygodniowej całodobowej adoracji Najświętszego Sakramentu z czwartku na piątek – będzie natomiast możliwość czuwania przy Bożym Grobie z Wielkiego Piątku na Wielką Sobotę.