Od 23 IV nowe zarządzenie Biskupa ile osób i gdzie siadamy w kościele.

23.04.2020 Redakcja

WSKAZANE MIEJSCA DO SIEDZENIA :

SIADAMY TAK, BY ZACHOWAĆ WYMAGANE ZARZĄDZENIEM ODLEGŁOŚCI

(CO DRUGĄ ŁAWKĘ LICZĄC OD PIERWSZEJ I NA OBU SKRAJACH ŁAWKI)