Katolickie Liceum Akademickie

17.03.2019 Redakcja

W piątek 22 marca od godz. 10 do 14, w siedzibie szkoły przy ul. M. Kopernika 1, przygotowanych zostało wiele ciekawych zajęć dla uczniów kl. III z gimnazjum oraz uczniów kl. VIII ze SP. 

Spotkanie informacyjne dla rodziców i kandydatów, odbędzie się również w piątek (22 III) o godz. 19:00.
W przyszłym roku szkolnym planowane jest otwarcie klasy I liceum trzyletniego po gimnazjum oraz czteroletniego po szkole podstawowej, z rozszerzeniem 
i z profilem matematyczno-fizyczno-informatycznym z dodatkowym j. obcym. 

Szkoła zapewnia indywidualne podejście do ucznia, pomoc we wszechstronnym rozwoju, 
a wszystko w oparciu o bardzo konkretny system wartości.