Triduum Paschalne 2015

15.04.2015 Administrator

Nazwa Triduum paschalne oznacza trzy dni (z łac. Triduum) paschy, czyli przejścia (z hebr. פסח – pesach) Jezusa Chrystusa przez mękę, śmierć, aż do Zmartwychwstania. Kościół celebrując w poszczególne dni to misterium, uobecnia te wydarzenia jednocząc się ze swoim Panem i Zbawicielem. W Wielki Czwartek Mszą Wieczerzy Pańskiej o godz. 18.00 rozpoczęliśmy celebrowanie Świętego Triduum Męki i Zmartwychwstania Pańskiego. Jest to najważniejszy czas w Kościele, wyrażający całkowicie i dogłębnie sens wiary chrześcijańskiej, przedstawiający w pełni misterium odkupienia rodzaju ludzkiego. Jak możemy przeczytać w „Liście okólnym o przygotowaniu i obchodzeniu świąt paschalnych”, wydanym przez Kongregację Kultu Bożego: „Jak tydzień ma swój początek i szczyt w celebracji dnia niedzielnego, naznaczonego charakterem paschalnym, tak szczyt całego roku liturgicznego jaśnieje w świętym, paschalnym Triduum Męki i Zmartwychwstania Chrystusa”. Podkreśla to znaczenie i miejsce, jakie w życiu każdego wierzącego powinien zajmować ten wyjątkowy czas.

W Wielki Czwartek podczas Mszy Wieczerzy Pańskiej, której przewodniczył ks. Proboszcz przyglądaliśmy się ustanowieniu Eucharystii i wpatrywaliśmy się w Chrystusa Arcykapłana i sługę, który uczy nas przykazania bratniej miłości.

Po Eucharystii w uroczystej procesji Najświętszy Sakrament został przeniesiony do Ołtarza Adoracji (przygotowanego przez ministrantów pod opieką x Marka), gdzie każdy mógł trwać przed Chrystusem do późnych godzin nocnych.

Rano w Wielki Piątek, część z naszych parafian zgromadziła się wspólnie, by razem zmówić Jutrznię z Godziną Czytań, rozpoczynając w ten sposób obchody dnia, w którym wspominamy błogosławioną Mękę i Śmierć Chrystusa. W południe w parafii św. Jana Apostoła i Ewangelisty rozpoczęła się Droga Krzyżowa do Krzyża Milenijnego. Jednak centrum tych obchodów stanowiła Liturgia Męki Pańskiej o godz. 18.00, której przewodniczył ks. Bogdan. Składa się ona z trzech części: Liturgii Słowa, Adoracji Krzyża i Komunii Świętej. Nie sprawuje się wtedy Eucharystii, gdyż Chrystus, umierając na Krzyżu składa Ojcu najdoskonalszą Ofiarę.

Wielka Sobota to dzień ciszy. Gromadzimy się przy Grobie Pańskim. W naszym kościele za jego przygotowanie odpowiadała wspólnota Odnowy w Duchu Świętym, której opiekunem duchownym jest x Bogdan. W tym roku adoracja przy Grobie Pańskim trwała nieprzerwanie od zakończenia Liturgii Wielkiego Piątku do Wigilii Paschalnej. Poszczególne wspólnoty, na podstawie wyznaczonych dyżurów, odpowiadały za czuwanie w godzinach nocnych. Wielka Sobota to czas, kiedy pozornie nic się nie dzieje. Kościół powstrzymuje się od sprawowania Eucharystii. Odbywa się jedynie obrzęd poświęcenia pokarmów na stół wielkanocny, który jednak nie jest najważniejszą częścią tego dnia. W tym czasie Chrystus zstępuje do Otchłani, by wyprowadzić stamtąd ludzkość, trwającą w śmierci na skutek grzechu pierwszych ludzi, i wprowadzić do swojego Królestwa.

O godzinie 22.00 w sobotę, zgromadziliśmy się, by rozpocząć celebrowanie Liturgii Wigilii Paschalnej, która należy już liturgicznie do obchodów Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego. Składają się na nią cztery części, bogate w znaki i symbole. Pierwsza - Liturgia Światła, której centralnym punktem jest paschał, przedstawia Chrystusa, jako światło w ciemności, dające nadzieję wyjścia z mroków. Kolejna, czyli Liturgia Słowa, w dziewięciu czytaniach streszcza historię zbawienia od stworzenia świata, aż do zmartwychwstania Chrystusa. Część trzecia to Liturgia Chrzcielna, gdzie uwaga kierowana jest na wodę, którą dokonawszy obmycia człowiek staje się nowym stworzeniem, przybranym dzieckiem Bożym. Ostatnią częścią jest Liturgia Eucharystyczna. Zmartwychwstały Chrystus staje przed naszymi oczami na ołtarzu i pozwala nam się spożyć, byśmy mogli uczestniczyć w Życiu, którego On jest dawcą. Liturgii przewodniczył x Łukasz Dubiel.

Po zakończeniu Wigilii Paschalnej wyszliśmy z procesją rezurekcyjną wokół kościoła, by światu ogłosić radosną nowinę: Chrystus zmartwychwstał!

Galeria zdjęć: https://www.flickr.com/photos/parafiawojciech/sets/72157651915516226/

Tekst: Krzysztof Borysiewicz
Zdjęcia: Sylwana Rzepka, Justyna Syganiec