Pielgrzymka Skautów Europy do Dąbrowicy

11.03.2015 Administrator

Każdego roku z okazji uroczystości Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie, Skauci Europy pielgrzymują do sanktuariów Maryjnych aby zawierzać Matce Bożej swoją służbę oraz prosić o Jej opiekę i wstawiennictwo w ich zadaniach wychowawczych. Jest to zjawisko masowe - tego samego dnia, w całej Europie odbywa się wielka piegrzymka wszystich skautów do pobliskich sanktuariów, w której uczestniczą nie tylko oni sami, ale także ich przyjaciele, znajomi, całe rodziny.

W tym roku, harcerze z naszej Parafii będą pielgrzymować do Sanktuarium Marki Bożej Jasnogórskiej Uzdrowienia Chorych w Dąbrowicy. Wydarzenie jest otwarte dla młodzieży i dzieci oraz rodziców. Wszystkich serdecznie zapraszamy!