Ogłoszenia Duszpasterskie

II NIEDZIELA W CIĄGU ROKU
Sobota, 14 stycznia 2017r.

  1. Trwa wizyta duszpasterska. Kolęda odbywa się popołudniu i wieczorami, a w sobotę również od rana. Kancelaria w styczniu czynna w poniedziałek, środę i piątek od 14.00 do 15.30 oraz środę od 10.00 do 12.00
  2. W czwartek  wieczór miłosierdzia rozpoczynamy go  Mszą Świętą, po niej adoracja  Najświętszego Sakramentu, prowadzona przez Skautów Europy, a potem w ciszy, do godz. 21.00.
  3. Dzień wspólnoty 1. Gromady Jeleniogórskiej w czwartek od 17.00.
  4. Kurs przedmałżeński rozpocznie się 28 stycznia  o 18.00 w parafii św. Jana Ap. i Ew.
  5. Serdecznie zapraszamy na kolędowanie z chórem ekumenicznym, prowadzonym przez Pana Bernarda Stankiewicza w najbliższą niedzielę 22 I po Mszy wieczornej i na jasełka – szczególnie dedykowane babciom i dziadkom, wystawiane przez dzieci z klasy 3c SP nr 11 w sobotę 21 I o 16.30 i przez przedszkolaki z „Promyczka” w niedzielę 22 I po Mszy o 11.30, w kościele św. Jerzego.
  6. Parafia Matki Bożej Królowej Polski i św. Franciszka z Asyżu zaprasza na zabawę karnawałową w sobotę 4 lutego, z której dochód przeznaczony będzie na budowę kościoła – szczegóły na tablicy na plebanii.
  7. 15 stycznia, o godzinie 15.00, w parafii św. Jana Ap. i Ew., Mszą Świętą pod przewodnictwem JE ks. bpa Marka Mendyka rozocznie się XII Spotkanie Opłatkowe Osób Niepełosprawnych. Po Mszy spotkanie w sali "Arka" i wspólne kolędowanie.
  8. Trwa zbiórka na nowe ogrzewanie do dużego kościoła. W każdą niedzielę  po Mszach można dokonywać wpłat u dyżurujących przy stoliku. Bóg zapłać.