Nowy rok formacyjny Ruchu Światło-Życie

08.10.2014 Administrator

W pierwszy piątek września 05.09.2014 r. o godzinie 18.00 odbyła się uroczysta Msza Święta, rozpoczynająca kolejny rok formacyjny Ruchu Światło-Życie we wspólnocie działającej przy naszej parafii.

"Pustynia jest tylko wtedy groźna, jeżeli na niej nie ma oazy, jeżeli oazy są bardzo rzadko, bardzo daleko. Wtedy można naprawdę umrzeć z pragnienia. Ale jeżeli oazy są, jeżeli są dość gęsto, blisko siebie, to nawet pustynia nie jest groźna. Można przez nią przejechać. Ja myślę, moi drodzy, że jest bardzo głęboka prawda w nazwie: OAZA. W jakimś znaczeniu życie jest jednak pustynią. Grozi nam pustynia. Powiem jeszcze inaczej: groziłaby nam pustynia, gdybyśmy nie tworzyli oaz. […] Dlatego wracam do mojego wniosku: jesteście tutaj na oazie, trzeba, ażeby każdy z was wziął tę oazę w siebie i żeby się stał taką oazą i żeby tymi oazami zagęścić jak najbardziej pustynię. Wtedy ona nie będzie groźna. Niech Bóg za wstawiennictwem Matki Niepokalanej i Jej umiłowanego sługi, błogosławionego Maksymiliana, pozwoli oazami zagęścić pustynię, która nam grozi, aby już nie była groźna."


Ks. Kard. Karol Wojtyła Dzień Wspólnoty 16 sierpnia 1972 Krościenko nad Dunajcem

 

W trakcie Mszy Świętej opiekun naszej młodzieżowej wspólnoty, ks. Łukasz Dubiel, wręczył osobom pełniącym w tym roku funkcję animatorów trzy symbole Ruchu, potocznie zwanego „Oazą”. Pierwszym z nich była świeca – symbolizująca obecne w naszym życiu światło Chrystusa, i którą animatorzy zapalają na każdym ze spotkań formacyjnych prowadzonych ze swoją grupką. Drugim - obrazek Niepokalanej, gdyż jej kult w szczególny sposób wpisał się w historię Ruchu. Jest Ona przykładem nadzwyczaj pięknej i prostolinijnej pokory, którą naśladować powinien każdy z nas. Trzecim symbolem była tzw. „foska”, czyli oficjalny znak Ruchu, w którym krzyżują się greckie napisy, po polsku oznaczające „światło” i „życie”; z którego wynika, że bez światła nie ma życia (litera Omega wspólna dla obu wyrazów).

W tym roku funkcję animatorki pierwszego stopnia pełni Dominika, nad formacją do drugiego stopnia czuwa Krzysztof, który w ubiegłym roku prowadził grupę do I stopnia, a z kolei kierownictwo nad trzecim stopniem objęła Karolina. Ponadto niezmiennie od kilku lat pieczę nad muzycznym aspektem wspólnoty trzyma Ania prowadząca również scholę młodzieżową.

Po Mszy nastąpiła część integracyjna w „Wojciechówce”, czyli część zapoznawcza i rozrywkowa, tj. wspólne tańce i zabawy.

Msze „oazowe” odbywają się co ty dzień w piątek. Dodatkowo w trzecie piątki miesiąca organizowane będą wyjątkowe refleksyjne adoracje w różnej postaci, np. pantomimy lub prezentacji. Nie zabraknie również naszej scholii, która razem z Wami będzie wychwalała swoim śpiewem naszego Pana. W te dni chcielibyśmy, byście spróbowali zobaczyć Boga naszymi oczami.

 

"A wyprowadziwszy ich na zewnątrz rzekł: „Panowie, co mam uczynić, aby się zbawić?” „Uwierz w Pana Jezusa – odpowiedzieli mu – a zbawisz siebie i swój dom”.

Dz 16, 30-31

 

Serdecznie zapraszamy!

 

 

Tekst: Marta Michalska