Diecezjalny Dzień Wspólnoty Ruchu Światło-Życie

Poniedziałek, 13 października 2014r. Administrator

W niedzielę 12 pa?dziernika 2014 r. w naszej parafii odbył się Diecezjalny Dzień Wspólnoty Ruchu Światło-Życie.

Zawiązanie wspólnoty, połączone z modlitwą uwielbienia nastąpiło o godz. 14.00. Podczas modlitwy mogliśmy wychwalać naszego Pana zarówno słowem, jak i pięknymi pieśniami w przygotowaniu diakoni muzycznej składającej się z młodzieży zrzeszonej w Oazie zarówno z naszej parafii jak i chętnych przybyłych na DDW, która również upiększyła liturgię podczas Eucharystii.

O 14:30 przyszedł czas na świadectwa z rekolekcji wakacyjnych, do których zgłosił się przedstawiciel Oazy Nowego Życia z naszej parafii, dwie pary małżeńskie z Domowego Kościoła, dwaj księża, diakon oraz kleryk, który opowiedział o uzdrowieniu jakie w te wakacje dokonał Bóg. Każde ze świadectw niosło piękne przesłanie o miłosierdziu i potędze Pana Zastępów, a także o niewyczerpanej cierpliwości w przebaczeniu, które On za każdym nam ofiaruje.

O godz. 15.00 ks. Tomasz Metelica wygłosił katechezę, której temat brzmiał: „Służyć na wzór świętego Jana Pawła II”. W nauce tej najważniejsze były trzy zasadnicze kwestie: każdy z wierzących jest powołany do głoszenia innym Słowa Bożego; to czym powinniśmy się kierować podczas naszej służby na podstawie działalności świętego Jana Pawła II (pokora, niestrudzoność, odwaga i posłuszeństwo Kościołowi) oraz cztery podstawowe zagrożenia jakie mogą nam przeszkodzić w poprawnym przeżywaniu swojej służby:

  1. Służba może przynosić zbytnie samozadowolenie.
  2. Służba może stać się ucieczką od problemów.
  3. Służba może nie uwzględniać prawdziwych potrzeb.
  4. Służba może dawać poczucie bezpieczeństwa. (Wtedy za bardzo skupiamy się na samej funkcji i zamykamy się na innych.)

 

Następnym punktem programu była uroczysta Eucharystia o 16.00, której przewodniczył J. E. Ks. Bp. prof. Zbigniew Kiernikowski. Tematem przewodnim Liturgii Słowa był motyw uczty, która otwiera przed uczestnikami perspektywę nowego życia, a którą wyjaśnił w kazaniu ks. Biskup.

Bóg, jako gospodarz na uczcie, zerwie z naszego oblicza zasłonę, symbolizującą nasz indywidualny punkt widzenia, by ukazać nam jedyną Prawdę. Jednak by stać się prawdziwie godnym miejsca na uczcie Pańskiej należy całkowicie poddać się woli Bożej, gdyż to uroczyste zebranie jest skierowane przeciwko „staremu” człowiekowi (temu, który jest w nas i wciąż jeszcze słucha podszeptów złego).

 

Musimy pamiętać, że na nas również czeka miejsce na owej uczcie, tam gdzie Jezus Chrystus pokonał śmierć i gdzie panować będzie wieczne szczęście.

„raz na zawsze zniszczy śmierć. / Wtedy Pan Bóg otrze łzy z każdego oblicza, / odejmie hańbę od swego ludu / na całej ziemi, bo Pan przyrzekł.” (Iz 25, 8)

 

Po Mszy Świętej osoby chętne mogły złożyć na ręce ks. Tomasza Metelicy deklarację przystąpienia do Krucjaty Wyzwolenia Człowieka.

Wspólne spotkanie zakończyła agapa, na której serwowany był tradycyjny polski bigos J.

Każdy z rejonów diecezji legnickiej był odpowiedzialny za inny rodzaj posługi, czy podczas Mszy Świętej, czy w roli gospodarczej. Takie zaangażowanie pozwala włączyć się we wspólne dzieło, dzięki czemu mniejsze grupy mogą się poczuć częścią większej wspólnoty.

 

Przebywanie razem nas umacnia, daje poczucie bezpieczeństwa i Boskiej obecności. Nie można jednak zapomnieć, że chrześcijanin powinien wciąż kształtować nie tylko swoją duszę, ale i hartować w trudach swoje ciało, tak jak robił to św. Paweł:

 

„Umiem cierpieć biedę, umiem i obfitować. Do wszystkich w ogóle warunków jestem zaprawiony: i być sytym, i głód cierpieć, obfitować i doznawać niedostatku.” 

Flp 4, 12

 

Jeżeli jednak uważamy, że brakuje nam ku temu sił, to pamiętajmy o jednym:

 

„Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia.” 

Flp 4, 13

 

 

Galeria zdjęć: https://www.flickr.com/photos/parafiawojciech/sets/72157648346075297/

Tekst: Marta Michalska
Zdjęcia: Justyna Syganiec

← Powrót